Świąteczna Paczka dla Domu dziecka w Stalowej Woli
Czas zbiórki: 02.12.2019 – 23.12.2019 r.

Miejsce zbiórki:
Urząd Gminy Bojanów
Domy Kultury i Świetlice Gminy Bojanów
Szkoły i przedszkola Gminy Bojanów
Dom Opieki Dziennej w Maziarni
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie

Kategorie: Aktualnosci

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast