zarzadzenia

Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i pan kont Projektu „Szkoła na 5+”

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 9a/2018

Zarządzenie Nr 9a/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 11/2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 31 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 10/2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 9/2017

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 8/2017

Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzania Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast