zarzadzenia

Zarządzenie Nr 7/2018

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie nr 7/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 6/2018

Zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie nr 6/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 5/2018

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 5/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 4/2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 4/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 3/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 2/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 1/2018

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 7/2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 20 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt Zarządzenie Nr 7/2017

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 6/2017

Zarządzenie Nr 6/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji Zarządzenie Nr 6/2017

zarzadzenia

Zarządzenie Nr 5/2017

Zarządzenie Nr 5/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 5/2017

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast