zarzadzenia

Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wspólnych w Bojanowie

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast