Zarządzenie Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wspólnych w Bojanowie

Zarządzenie Nr 11/2018

Zarządzenie Nr 11/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji kont w Centrum Usług w Bojanowie

Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i pan kont Projektu „Szkoła na 5+”

Zarządzenie Nr 9a/2018

Zarządzenie Nr 9a/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Zarządzenie Nr 8/2018

Zarządzenie Nr 8/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę…

Zarządzenie Nr 7/2018

Zarządzenie nr 7/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds.…

Zarządzenie Nr 6/2018

Zarządzenie nr 6/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds.…

Zarządzenie Nr 5/2018

Zarządzenie Nr 5/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nadania Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie…

Zarządzenie Nr 4/2018

Zarządzenie Nr 4/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 4/2018
Powiększ/Zmniejsz
Kontrast