Zarządzenie Nr 3/2018

Zarządzenie Nr 3/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie…

Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 02.01.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie Nr 11/2017

Zarządzenie Nr 11/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 31 grudnia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Zarządzenie Nr 10a/2017

Zarządzenie Nr 10a/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 10/2017

Zarządzenie Nr 10/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Procedury dokonywania samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych…

Zarządzenie Nr 9/2017

Zarządzenie Nr 9/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Zarządzenie Nr 8/2017

Zarządzenie Nr 8/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie wprowadzania Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Zarządzenie Nr 7/2017

Zarządzenie Nr 7/2017 Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 20 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu…

Zarządzenie Nr 6/2017

Zarządzenie Nr 6/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji Zarządzenie Nr 6/2017
Powiększ/Zmniejsz
Kontrast