Zarządzenie Nr 5/2017

Zarządzenie Nr 5/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 5/2017

Zarządzenie Nr 4/2017

Zarządzenie Nr 4/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 3/2017

Zarządzenie Nr 3/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 30 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie…

Zarządzenie Nr 2a/2017

Zarządzenie Nr 2a/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości…

Zarządzenie Nr 2/2017

Zarządzenie Nr 2/2017 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 19.01.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 2/2017

Zarządzenie Nr 1/2017

Zarządzenie Nr 1 Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie Zarządzenie Nr 1/2017
Powiększ/Zmniejsz
Kontrast