Zarządzenie Nr 1/2019
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
z dnia 2 stycznia 2019 roku

w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wspólnych w Bojanowie

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast