Zarządzenie Nr 10/2018
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości i pan kont Projektu „Szkoła na 5+”

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast