Zarządzenie Nr 4/2017
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast