Zarządzenie Nr 6/2017

Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, obiegu kontroli dokumentów księgowych oraz zasad przeprowadzania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 6/2017

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast