Zarządzenie Nr 7/2017

Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie z dnia 20 maja 2017 r

w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt

Zarządzenie Nr 7/2017

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast