Zarządzenie Nr 8/2018
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast