Zarządzenie Nr 9/2018
Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
z dnia 25 maja 2018 roku

w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych

Kategorie: zarzadzenia

Powiększ/Zmniejsz
Kontrast